وظايف و تعهدات مربى :


 1. تمام مربيان متقاضى فعاليت در زورخونه، ابتدا بايد به عنوان مربى، ثبت نام كنند. سپس براى دريافت مجوز مربى گرى، اقدام كنند.
 2. جهت دريافت مجوز مربى گرى، متقاضى بايد اسناد و مداركى  را جهت اثبات صلاحيت مربى گرى خود ارسال كند. ( مانند مدرك مربى گرى از فدراسيون بدنسازى )
 3. مديريت زورخونه، پس از بررسى صلاحيت مربى گرى متقاضى و در صورت صحت اسناد و مدارك، مجوز مربى گرى متقاضى را صادر ميكند.
 4. در صورتى كه پس از صدور مجوز مربى گرى، جعلى بودن يكى از اسناد و مدارك يا نادرست بودن اطلاعات مربى، احراز شود، بلافاصله مجوز مربى گرى صادر شده، باطل ميشود و حساب كاربرى فرد خاطى ضبط ميشود. بديهى است كه در چنين مواردى به دليل لطمه زدن به اعتبار زورخونه،  امكان پيگيرى و مجازات فرد خاطى از طريق مراجع قضايى نيز وجود دارد.
 5. پس از صدور مجوز مربى گرى، يك صفحه ى مردمى، براى معرفى مربى به ورزشكاران، ايجاد ميشود. اطلاعاتى كه مربى وارد ميكند (مانند عكس، افتخارات و قهرمانى ها، قيمت بسته ها و ...)، در صفحه ى مردمى در معرض ديد عموم قرار ميگيرد. مسئوليت اين اطلاعات، بر عهده ى مربى است.
 6. مجوز مربى گرى، تنها براى فعايت شخص مربى، صادر ميشود و هرگونه استفاده توسط شخص ديگرى غير از مربى، تخلف محسوب شده و باعث ابطال مجوز مربى گرى و ضبط شدن حساب كاربرى ميشود.
 7. تمامى مربيان زورخونه، موظف اند تا اطلاعات و عكس هاى كاربران زورخونه را كاملا محرمانه نگاه دارند و از انتشار آنها، پرهيز كنند. در صورت كشف هرگونه رفتار غير اخلاقى و يا غير حرفه ايى، بلافاصله، مورد از طريق مراجع قضايى پيگيرى شده و با فرد خاطى، شديدا برخورد ميشود.
 8. پس از خريد يكى از بسته هاى مربى توسط يكى از كاربران زورخونه، مربى موظف است حد اكثر تا دو هفته پس از آن، سفارش شاگرد خود را تكميل كرده و براى او، ارسال كند. پس از اتمام مهلت دو هفته اى مربى، شاگرد ميتواند سفارش خود را لغو كرده و هزينه اى كه پرداخت كرده را پس بگيرد. به علاوه، شركت مجاز است تا 50% از كل دريافتى خالص ماهانه ى مربى را به عنوان وجه التزام، ضبط كند. در چنين شرايطى، حق ابطال مجوز مربى گرى و ضبط حساب كاربرى مربى نيز براى زورخونه، محفوظ است.
 9. به منظور كنترل كيفيت و دريافت بازخورد هاى كاربران زورخونه، پس از تكميل سفارش توسط مربى، سفارش دهنده، ميتواند در نظر سنجى شركت كرده و به عملكرد مربى در سفارش، امتياز دهد. بديهى است كه در صورت پايين بودن رضايت شاگردان از يك مربى، با مربى برخورد ميشود.
 10. سامانه ى زورخونه، يك پلتفرم براى برقرارى ارتباط بين مربيان و ورزشكاران است، لذا استفاده كننده ى اصلى، مربى است و قرارداد محدود 12 ماهه با شركت منعقد ميكند و نميتواند تحت عناوينى چون، رابطه ى پيمان كارى و مشاركت، مدعى حقى نسبت به شركت گردد.

نحوه ى تسويه حساب :


 1. با توجه به استفاده ى مربى از پلتفرم زورخونه، درصدى از درامد حاصل از فروش بسته هاى مربى، به سامانه ى زورخونه، تعلق ميگيرد. مقدار اين درصد، بسته به درجه ى مربى، متفاوت است. اين مقدار، براى مربيان درجه يك، 10% براى مربيان درجه دو 15% و براى مربيان درجه سه 20% است. 
 2. درجه ى مربيان بر اساس ميزان فعاليتشان در زورخونه، تعيين ميشود. همه ى مربيان در ابتدا، درجه سه هستند. در صورتى كه تعداد سفارش هاى تكميل شده در يك ماه توسط مربى، بيش از 20 عدد باشد، آن مربى ميتواند به درجه ى دو ارتقا يابد. همچنين در صورتى كه تعداد سفارش هاى تكميل شده در يك ماه توسط مربى، بيش از 40 عدد باشد، آن مربى ميتواند به درجه ى يك ارتقا يابد.  علاوه بر شرط تعداد سفارش هاى تكميل شده در يك ماه، شروط ديگرى نيز براى ارتقاى درجه ى مربى لازم هستنند از جمله: رضايت شاگردان مربى از كيفيت برنامه هاى او، ميزان تاخيير مربى در تكميل و ارسال سفارش ها براى شاگردان و ...  به همين دليل، تصميم نهايى در مورد ارتقاى درجه ى مربى، بر عهده ى مديريت زورخونه است.
 3. هر مربى موظف است شماره كارت و شماره شباى يك حساب بانكى معتبر كه متعلق به خود مربى باشد را ثبت كند تا پس از كسر مقادير ذكر شده در بند 1 و جريمه هاى احتمالى مربى، هر دو هفته يك بار با او، تسويه حساب شود.
 4. در حال حاضر، 1% از مبلغ تمام خريد ها، به عنوان كارمزد نقل و انتقال بانكى توسط شركت زرين پال، كسر ميشود. مسئوليت پرداخت آن به عهده ى مربى است.