اسکی فضایی(الیپتیکال)

شروع حركت

آماده سازی

  • روی سطح قرار بگیرید و ان را ثابت کنید. هر برنامه ای را انتخاب کرده و اغاز کنید.

اجرا

  • رو به جلو با سرعت متوسط پدال بزنید.

توضیح اضافه

  • پدالی با امکان به عقب برگشتن. سطح تمرین را به وسیله ی تغییر مقاومت یا سرعت تنظیم کنید .

هدف

  • سرینی بزرگ | چهارسر ران

کمکی

  • دوقلو

متعادل کننده

  • نعلی شکل (سولیوس)

تجهیزات

  • elliptical crosstrainer

نوع

  • پایه