پرواز معکوس، خمیده، نشسته

شروع حركت

پايان حركت

آماده سازی

  • دو دمبل را در دو دست بگیرید و بکشید و پا روی زمین باشد و زانوها خم شوند و خم شوید و دمبل ها با بازوهای خمیده نگه داشته شوند.

اجرا

  • همزمان هر دو بازو را با در دست گرفتن دمبل ها بالا ببرید تا به ارتفاع شانه ها برسید. برگردید و تکرار کنید.

توضیح اضافه

  • در تمام مدت به جلو نگاه کنید

هدف

  • سرشانه پشتی

کمکی

  • سرشانه جانبی | اینفرااسپیناتوس | لوزی | ذوزنقه ای پایینی | ذوزنقه ای میانی

تجهیزات

  • Dumbbell

تجهيزات اضافى

  • Dumbbell

نوع

  • بغل

مکانیک

  • جدا

جهت

  • کشش