بلند کردن پا، از پهلو، هر دو پا

شروع حركت

پايان حركت

آماده سازی

  • از پهلو روی تاتمی دراز بکشید. بدن را صاف نگهدارید. دست بالایی را برای تعادل روی زمین بگذارید.دست بعدی را بالا بکشید و زیر سر بگذارید. دوپا را روی هم بیندازید

اجرا

  • همزمان هر دو پا را تا جایی که می توانید از زمین بلند کنید. برگردید و تکرار کنید

توضیح اضافه

  • -

هدف

  • باز کننده پا | Hip Adductors

متعادل کننده

  • مورب شکمی

تجهیزات

  • Mat

نوع

  • بغل

مکانیک

  • جدا

جهت

  • فشاری