کرانچ

شروع حركت

پايان حركت

آماده سازی

  • بطری ها را بردارید و طاقباز روی تاتمی بخوابید. پاها خم باشند و نود درجه شوند. پاشنه ها روی زمین باشند و کف پا بلند شود. بطری ها را روی سینه بگذارید . بالاتنه را بلند کنید ، تیغه شانه ها روی تاتمی بماند

اجرا

  • کمر را خم کرده و تا جایی که می توانید بدن را بالا بیاورید. مهره های کمر روی زمین باشند. برگردید و تکرار کنید

توضیح اضافه

  • -

هدف

  • راست شکمی

کمکی

  • مورب شکمی

تجهیزات

  • Water Bottles

تجهيزات اضافى

  • Mat | Water Bottles

نوع

  • پایه

مکانیک

  • جدا

جهت

  • کشش