نشر روی زانو، تک دست

شروع حركت

پايان حركت

آماده سازی

  • جلقه متصل به کابل را از بالا بگیرید و روی یک زانو بنشینید. آرنجها به پشت باشند

اجرا

  • دستها را با حرکتی مانند در آغوش کشیدن به جلو ببرید. آرنجها ثابت باشند و در مرحله آخر رو به کناره ها باشند. برگردید و تکرار کنید

هدف

  • سینه بزرگ جناغی

کمکی

  • سرشانه جلویی | زیربغل | سینه بزرگ ترقوه | لوزی

متعادل کننده

  • جلوبازو | براکیالیس | مورب شکمی | پشت بازو | مچ

تجهیزات

  • high cable pulley

نوع

  • بغل

مکانیک

  • جدا

جهت

  • فشاری